Ostatní práce

Likvidace plevele

Likvidaci provádíme:

 • na krajnicích komunikací, chodnících, pod svodidly, dopravními značkami a dopravními zařízeními
 • v příkopech, ve zpevněných i nezpevněných žlabech na odvod vody
 • v oplocení, na skládkách a odstavných plochách
 • v kolejištích a na pochůzkových trasách u kolejí
 • na březích rybníků
 • v parcích, na hřištích, a sportovních areálech

 

Používáme:

 • nejbezpečnější herbicid ROUNDUP, který není klasifikován jako jed, ani jako látka zdraví škodlivá

Spektrum účinnosti:

Jednoleté i vytrvalé plevele v oblasti :

 • zemědělské i nezemědělské činnosti
 • v lesnictví
 • v komunální sféře,
 • v zahradnictví,
 • ve vodním hospodářství,
 • na pozemních komunikacích

Likvidace expandujících / nepůvodních / druhů rostlin:
Bolševník velkolepý, Křídlatka sachalinská, Křídlatka japonská V případě, že se jedná o již vzrostlé lodyhy, je nutné jejich posečení a následná likvidace odvozem mimo lokalitu . Po uschnutí porostu musí dojít k jeho spálení, protože rostlina je schopna se z posečených lodyh zakořenit.

Chemickou aplikaci je nutné provést po nárůstu nových lodyh ( ideální výše cca 1 m. Vzhledem k houževnatosti rostliny, je obyčejně jeden postřik nedostatečný, a proto podle potřeby bývá opakovaný postřik. Lokality, kde byl výskyt těchto rostlin zaznamenán, musí být pod dlouhodobou kontrolou, aby nedošlo k obnovenému výskytu.
Vzhledem k tomu, že výskyt rostliny je zejména v okolí vodních toků, je chemická aplikace prováděna přípravkem Roundup Biaktiv, který se vyznačuje vysokou ekologičností a je netoxický vůči vodním organismům a rovněž případný necílený postřik nijak neohrozí vodoteče.