Práce v systému HACCP

Firma provádí veškeré DDD práce v systému HACCP ve více jak 100 potravinářských firmách. Zákazníci oceňují hlavně přednost, že firma zabezpečuje všechny důležité součásti systému, počínaje dokumentací a konče samotným provedením práce. Používáme pouze přípravky schválené pro použití v potravinářských provozech.

PRINCIPY HACCP - Hazard analysis and critical control points

Direktiva o hygieně a potravinách ze dne 14.6.1993, která byla přijata zeměmi Evropské unie pod značkou 93/43/ EEC stanovuje, jakými organizačními postupy zajistí kompetentní orgány členských zemí EU kontrolu výrobních postupů při zpracování potravin, včetně poživatin do těchto zemí dovážených. Výslovně je uložena povinnost inspekčních návštěv všech potravinářských budov a provozů ve frekvencích, které odpovídají rizikům spojených s těmito provozy, aby bylo zaručeno, že na trh se dostanou pouze potraviny neškodné pro zdraví člověka. Jednou z hlavních zásad uvedených v direktivě, je povinnost dodržování principů, obecně známých jako HACCP, což znamená :

 1. Analýzu potencionálního nebezpečí a posouzení jeho závažnosti a rizik pro potraviny v průběhu zpracovatelských operací
 2. Identifikaci bodů (míst) v těchto operacích, ve které mohou nastat rizika pro potraviny
 3. Rozhodnutí, které z identifikovaných bodů jsou kritické pro bezpečnost potravin – kritické body
 4. Uskutečnění efektivních ochranných a monitorovacích opatření v těchto kritických bodech
 5. Sledování rizik pro potraviny, kritických bodů, ochranných a monitorovacích postupů periodicky a kdykoliv se změní zpracovatelské postupy
  • HACCP je tedy systematický způsob analýzy potencionálních rizik v průběhu zpracování, skladování a distribuce potravin a identifikace bodů, tj. míst, kde se může vyskytnout riziko vzhledem k bezpečnosti spotřebitele
  • HACCP diktuje, jakým obecným způsobem se uskutečňují adekvátní bezpečnostní opatření, k zabránění jakékoliv kontaminace potravin nežádoucími mikroorganizmy, hmyzem a dalšími živočišnými škůdci
  • HACCP je především prevence, která stanovuje a určuje strategii ochrany před škůdci všeho druhu

Obecné principy uplatnění HACCP

 • Stanovení a určení rizikových míst s ohledem na možnou kontaminaci mikroorganizmy a na možnost zavlečení – usídlení jednotlivých druhů živočišných škůdců
 • Stanovení možných způsobů monitorování a eventuálního hubení jednotlivých druhů škůdců
 • Rozpis pravidelných návštěv za účelem monitorování a ochrany před škůdci
 • Preventivní ochranná opatření ze strany zákazníka a provádějící firmy